Kansliet flyttar

Den 4:e december 2018 flyttar vi på Svenska Bergteknikföreningens och Stiftelsen Bergteknisk Forsknings kansli från Näringslivets Hus till vårt nya kontor på Sturegatan 11 i Stockholm. 

Nya postadresser blir:

  • - Svenska Bergteknikföreningen, Box 55545, 102 04 Stockholm

  • - BeFo, Box 55545, 102 04 Stockholm

Nuvarande telefonnummer och e-postadresser kvarstår.