Om huvudmannaskap i BeFo

BeFos huvudmän är intressenter i bergbranschen och representerar en stor bredd. Bland huvudmännen återfinns beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer, gruvbolag och forskare med intresse att utveckla bergbranschen. BeFo är en del i ett kompetent och omfattande nätverk inom akademi, industri och bland anläggningsägare.

Huvudmän

Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_golder-ny-logo-2018-png_listimg
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_epiroc-logo-yellow-pms-7545-jpg_listimg
WSP
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_ri-se-cbi-jpg_listimg
SGU
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Geosigma
Energiforsk
LKAB
Trafikverket
TeliaSonera
Swerea Kimab
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
SGI
Sandvik
Ramböll
Pöyry
NCC
LTU
KTH
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab