Bergmekanikdagens pris för bästa examensarbete

I syfte att stimulera studerande att intressera sig för bergmekanikområdet, och senare arbeta med bergmekanik i framtida yrkesliv, utlyser Svenska Bergmekanikgruppen ett årligt stipendium på 7 000 SEK. Priset kommer att utdelas till den student eller de studenter vid svenskt universitet eller teknisk högskola med civilingenjörsexamen alt. MSc-examen, som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete av hög kvalitet där fokus ligger på bergmekanik (ämnesområdesmässigt samma område som brukar täckas av bergmekanikdagens föredrag).

Handledare (eller examinator/professor) på institutionen är den som nominerar examensarbeten till tävlingen.

Utnämning: Vinnaren kommer att koras på Bergdagarna (Bergmekanikdagen) i Stockholm där vinnaren tar emot priset personligen. 
Arbetet presenteras kort (5 minuter) och ex.jobbsrapporten läggs ut på Svenska Bergteknikföreningens hemsida för dem som vill fördjupa sig och läsa mer. 

Vinnare av Bergmekanikdagens pris för Bästa Examensarbete:

2017: Simon Krekula/LTU (utdelning 2018)
“Evaluation of the rock support system subjected to dynamic loads in Kiirunavaara”

Simon1webb.jpg           Basta_ex.arbete_2017.PNG  


2016: Diego Alcalá Perales/KTH (utdelning 2017)
"Spatial variation in uplift pressure and correlation with rock mass conditions under two buttress dams: A case study of Ramsele and Storfinnforsen dams". 

2015: Simon Nikolaev/KTH (utdelning 2016)
"Evaluation of high pressures in grouting using RTGC – a case study"

2014: Brynjólfur Ásgeir Brynjólfsson/KTH (utdelning 2015)
“Evaluation of the Grouting Methodology used in the Stockholm City Line Project”

2013: Johan Skott/Luleå Tekniska Universitet (utdelning 2014)
”Focal mechanisms and seismic moment tensors of seismic events
in Kirunavaara Mine”.

2012: Erik Storvall/Luleå Tekniska Universitet (utdelning 2013)
”Rill Mining in Dammsjön – numerical Analysis of Future Mining”.