Om BeFos utlysningar, ansökningsformulär , villkor och slutrapportering

Sök medel senast 2 september 2019 till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik och bergmekanik. 

Ansökningarna ska relatera till BeFos forskningsprogram för 2017-2020. 

Till senaste version av ansökningsformuläret

About BeFo application form 

Kommande datum för inlämning av projektförslag / projektidéer:
2019-09-02
2019-12-30

 

Vad kan sökas?

Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan söka...

Läs mer

Hur söka medel inom ordinarie utlysningar

BeFos forskningsprogram 2017 - 2020 ligger till grund för utlysningarna. I programmet...

Läs mer

Idéförslag

Du kan skicka ett idéförslag till BeFo. Ett idéförslag är ett förberedande steg till projekansökan

Läs mer

Hur söka stöd till examensarbete

BeFo är positiva till exjobb inom det bergtekniska området och kan bidra med ekonomiskt stöd för k...

Läs mer

Villkor och regler

Till varje beviljat projekt följer en formell beställning

Läs mer

Rapportering av projekt

Avslutade forskningsprojekt redovisas i en rapport samt en "kortversion" som projektutföraren sk...

Läs mer