• International course in rock grouting

    Advanced Course in Rock Grouting Developing the craftsmanship of rock grouting into the art of engineering INVITATION, INFORMATION & REGISTRATION The course is now fully b...

  • Studiebesök från Hong Kong

    I juni hade vi nöjet att ta emot en delegation om 10 unga ingenjörer från Hong Kong Institution of Engineers ( www.hkie.org.hk ) på deras studieresa med temat ” Innovations for sustainable urban de...

  • Bergdagarna 2020

    Intressanta förslag på föredrag efterlyses till Bergdagarna - Hela Bergbranschens självklara mötesplats! Ta chansen att påverka innehållet på Bergdagarna 2020! Alla förslag inom ämnena bergm...