Historik

1945 – Hårdmetallborrar syntes komma att få en utvecklingspotential inom bergbrytningen. Insikten stod klar för dåvarande generaldirektören i Vattenfall, Valdemar Borgquist och hans gode vän bruksdisponenten Hjalmar Åselius i Fagersta. Kontakt togs med Carl-Heinz Fränkel samt Åke Kallin.

1946 – Det första sammanträdet i Hårdmetallkommittén. Medlemmar var: Stockholm Stads Gatukontor, Vattenfall, Skånska Cementgjuteriet, Boliden och Sydkraft.

1951 – Arbetet inom kommittén hade avstannat allteftersom hårdmetallerna förbättrats.

1953
 – Kommittén kontaktades av Nitro Nobel (Carl-Hugo Johansson och Ulf Langefors) med förslag att utvidga verksamheten till ett forum omfattande alla problem inom bergbrytning, främst borrning och sprängning.

1954
 – Kommittén ’återupplivades’ och härifrån räknar vi födelsen av dess fortsatta syfte och målsättning.

1957 – Namnet på Hårdmetallkommittén ändrades till Bergsprängningskommittén. Detta diskussionsmöte ägde rum i Gyttorp på inbjudan av Nitroglycerin AB.

1961 – BKs Förtroenderåd etableras.

2014 – BKs Styrelse etableras

2014 – BKs första årsmöte äger rum den 22 oktober

2017 – Bergsprängningskommittén byter namn till Svenska Bergteknikföreningen och utökar samarbetet med Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo). Första årsmötet hölls den 27 april.

Ordförandeposter
Ingvar Janelid 1954-80
Sven Gunnar Bergdahl 1980-97
Roger Holmberg 1997-2007
Örjan Wolff som  2007-2014

Nuvarande ordförare är  Robert Sturk 2014-

Föreningens kanslichefer
Åke Kallin 1946-61
Tore Bjarnekull 1961-85
Lennart Ottosson 1985-92
Sven Gunnar Bergdahl 1992-96 (arbetande ordf)
Annica Nordmark 1996-2007
Eva Rydén 2007-2016
Kajsa Lindhe 2016-2019

Nuvarande kanslichef är Therese Lindgren 2019-


Årsmöten
Av okänd anledning genomfördes inte något årsmöte 1962. BKs Diskussionsmöte firar därför sitt 50:e år 2005. Protokollen från samtliga årsmöten finns bevarade på kansliet.