Styrelse och arbetsutskott

Svenska Bergteknikföreningens styrelse

Robert Sturk, ordförande
Johanna Holmsten, vice ordförande
Jan Kläre
Göran Tuomas
Rebecca Hellby
Per Holmberg
Jörgen Crilén
Daniel Johansson
Ingemar Haslinger
Jonas Jonsson
Per Vedin

Mandattiden i styrelsen är 3 år och kan förnyas med ytterligare 3 år.

Styrelsen sammanträder tre-fem gånger per år.

Arbetsutskotten: 

Fredrik Von Weisz, ORDF BYM
Bengt Niklasson BYM
Rebecca Hellby BYM
Jekaterina Jonsson BYM
Sophie Ahrengart BYM
Märit Berglind Eriksson, ORDF BERGDAGAR
Lars Martinsson BERGDAGAR
Eva Friedman BERGDAGAR
Jonny Sjöberg BERGDAGAR
Therese Lindgren BERGDAGAR
Berglind Sveinsdottir BERGDAGAR
Carl Johan Gårdinger INT
Donald Jonson INT
Björn Unnerstad INT
Beatrice Lindström INT
Daniel Sandström INT
Per Vedin INT
Malin Lestander, ORDF INT
Tommy Elisson UTB
Johan Funehag UTB
Johan Spross, ORDF UTB
Linnea Hedenberg Muje UTB
Daniel Johansson UTB

 

 

Adjungerade i styrelsen:

Per Tengborg, BeFo
Therese Lindgren, SBTF Kansli
Eva Friedman, BeFo Kansli