Föreläsare

Föreläsare på Bergdagarna

Att vara föreläsare på Bergdagarna är en möjlighet för dig eller för dig och en kollega tillsammans att berätta för alla vad ni har gjort, kommer att göra eller vad ni har för idéer som kan utveckla branschen. För att få möjlighet att vara föreläsare på Bergdagarna måste man först skicka in ett ”abstract” . Det är en kort sammanfattning om vad man vill berätta om. Du behöver bara ha den röda tråden klar för dig.

Ett abstract är max 200 ord!
(stycket precis här ovanför är cirka 75 ord)

Ett abstract ska normalt skickas in cirka 6 månader innan Bergdagarna. Att det behövs så långt innan beror på att du ska ha möjlighet att skriva en artikel på ett par sidor om det du vill berätta. Och att Programmet för Bergdagarna behöver vara klart i god tid. De tider som gäller för framgår av inbjudan för Bergdagarna respektive år.

Alla förslag inom ämnena bergmekanik och bergteknik välkomnas. Förslag på

 • ämnesområden är till exempel
 • branschens samhällsengagemang och utmaningar
 • infrastrukturprojekt
 • projekt på gruvsidan
 • fossilfritt bergbyggande, hållbarhetsaspekter
 • tillståndsrelaterade frågor
 • innovationer i branschen
 • arbetsmiljöförbättringar (ny teknik eller nya arbetssätt)
 • kompetensförsörjning
 • pågående forskning på universitet, högskolor och företag
 • ökad jämställdhet
 • utländska projekt

Artikel

Det budskap som du vill dela med dig av ska dokumenteras i en artikel. Det ger alla som deltar, de som inte har möjligheten att delta och de som inte är en del av branschen ännu att djupdyka i ämnet vid ett senare tillfälle. Det är också en fantastisk möjlighet för dig att dokumentera och reflektera över dina kunskaper, färdighet och kompetenser. En artikel bör vara mellan cirka 12-14 sidor inklusive bilder, tabeller och diagram. En bild säger ofta mer än 1000 ord.

Presentationen på 12 minuter

Får du möjligheten att vara en del av programmet så får du också presentera din artikel på Bergdagarna. Vanligtvis ges max 15 minuter i programmet för presentationen. Alla är lite nervösa när man ska presentera. Det syns inte. Kom ihåg att ingen annan vet bättre vad du vill berätta än just du! Inge kan det du har gjort bättre än dig!

En digital presentation

De allra flesta idag har en PowerPoint eller kiknade som stöd. Har du det så tänk på att ingen är där för att läsa, det kan de göra sen i din artikel. Dom vill får intryck, se saker och höra dig. Använd mycket bilder och minimalt med text i din presentation. Har du text, minimera mängden och maximera storleken! Undvik allt som kan krångla som t.ex. filmer eller animeringar. Är det ett måste så provkör innan på morron. Håll presentation till max 14 slides, en bra tumregel är att adrig ha fler bilder än antalet minuter du presenterar.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi