Att vara medlem

Medlemskap hos oss

Som medlem får ni möjligheten att stolt berätta för era kunder, familjer och vänner att just ni gör det möjligt att mötas, ung som gammal, erfaren som oerfaren att dela erfarenheter och förverkliga idéer. Ni bidrar till att fler inser hur fantastiskt spännande, kreativ och kul branschen är. Ni blir del av ett unikt nätverk för bergbyggande i Sverige.

Exempel vad vi gör

Årsavgift

Den totala årsavgiften för medlemskap är 7500 kr (9188 inklusive moms). Fakturering sker i januari varje år eller när ni ansöker om medlemskap. Blir man medlem en bit in på året är avgiften reducerad. Avgiften består av två delar, en medlemsavgift (750 kronor) och en serviceavgift (6750 kronor).

Medlemsavgiften är till för att förvalta vårt medlemsregister och Svenska Bergteknikföreningens hemsida med länkar till alla medlemsföretag, aktuell information från kansliet men även att anordna årsmötet.

Serviceavgiften avser rörliga kostnader som till exempel Bergdagarna, certifiering och aktiviteter inom utskotten. Här ingår även kostnader för den svenska representation i den internationella verksamheten där vi är representerar Sverige i ITA-AITES och EFEE.

Medlemsförmåner

Att vara medlem i en ideell förening innebär att vara en del av gemenskap och ha möjlighet att bidra i ett sammanhang tillsammans med andra. En ideell förening har inte att syfte att gå i vinst eller ge en ekonomisk utdelning till medlemmarna. Trots det har ni som medlemmar såklart en del förmåner.

Dessa är bland annat

  • Förtur för medlemmar att vara utställare på Bergdagarna.
  • Förtur till anmälan till Bergdagarna och andra evenemang där föreningen är anordnare.
  • Möjlighet att vara partner (sponsor) för föreningens aktiviteter.
  • Anställda hos en medlem kan delta i föreningens utskott och föreslå aktiviteter.
  • Anställda hos en medlem har möjligheten att nomineras och utses till svenska representanter i ITA-AITES arbetsgrupper.
  • Möjlighet att påverka föreningens arbete genom årsmötet.

Genom dessa förmåner får ni som medlemmar bättre förutsättningar att delta, påverka och bidra till en gemensam utveckling utöver möjligheten att synliggöra ert företag eller organisation.

Ansök om medlemsskap

Huvudsaklig kategori

Storlek

11 + 5 =

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi