Styrelse, utskott & kansli

Vår organisation – Styrelse, utskott och arbetsgrupper

Svenska Bergteknikföreningen är en helt ideell förening för företag och andra organisationer. Vi har inga anslutna aktiebolag eller liknande och alla intäkter används för att utveckla verksamheten.

Det högsta beslutande organet är årsmötet. Ett möte där alla medlemmar representeras av en fysisk person och där alla har en röst var. Årsmötet väljer en valberedning som i sin tur förslår ledamöter till styrelsen. Valberedning strävar efter att styrelsen är sammansatt utifrån de olika områden som föreningen representerar.

Årsmötet röstar sedan om dessa förslag. Det är sedan den valda styrelsen som leder och styr föreningens arbete. De regler som årsmötet, styrelsen och andra engagerade har att förhålla sig till är föreningens stadgar. Dessa beslutas av årsmötet. 

Den valda styrelsens uppgift är att leda och styra föreningens arbete tillsammans med utskott, arbetsgrupper och kansliet. För att hantera större aktiviteter eller uppgifter som inte är återkommande kan en arbetsgrupp bildas. En arbetsgrupp kan likställas med ett projekt som är begränsat i tid och omfattning och som har ett specifikt mål. 

Svenska Bergteknikföreningens styrelse

Per Vedin

Per Vedin

Keller Grundläggning

Kategori:
Entreprenörer

Roll:
Styrelseordförande 2023–2026.

Tidigare roll:
Styrelseordförande 2020–2023, Styrelseledamot 2019–2020

Johan Brantmark

Johan Brantmark

Region Stockholm

Kategori:
Beställare och anläggningsägare

Roll:
Vice styrelseordförande 2024-2025

Tidigare roll:
Styrelseledamot 2022-2024

Ingemar Haslinger

Ingemar Haslinger

Orica

Kategori:
Tillverkare och återförsäljare

Roll:
Styrelseledamot 2024-2025

Tidigare roll:
Styrelseledamot 2023-2024, Styrelseledamot 2020-2023, Styrelseledamot 2017-2020

Daniel Johansson

Daniel Johansson

Luleå tekniska universitet

Kategori:
Skolor och lärosäten

Roll:
Styrelseledamot 2024-2025

Tidigare roll:
Styrelseledamot 2021-2024, Styrelseledamot 2018-2021

Hans Hogård

Hans Hogård

Skanska

Kategori:
Entreprenörer

Roll:
Styrelseledamot 2023-2026

Tidigare roll:
Styrelseledamot 2020-2023

Craig Griffiths

Craig Griffiths

Zinkgruvan Mining

Kategori:
Gruvor

Roll:
Styrelseledamot 2023-2026

Tidigare roll:
Styrelseledamot 2020-2023

Märit Berglind-Eriksson Itasca

Märit Berglind-Eriksson Itasca

Itasca Consultants AB

Kategori:
Tekniska konsulter

Roll:
Styrelseledamot 2024-2027

Tidigare roll:
Styrelseledamot 2021-2024

Alexandra Voronchikhina

Alexandra Voronchikhina

Boliden

Kategori:
Gruvor

Roll:
Styrelseledamot 2024-2027

Tidigare roll:
Styrelseledamot 2021-2024

Per Brännman

Per Brännman

LKAB Mekaniska

Kategori:
Gruvor

Roll:
Styrelseledamot 2024-2027

Tidigare roll:
Styrelseledamot 2021-2024

Johanna Øygard

Johanna Øygard

Sandvik

Kategori:
Tillverkare och återförsäljare

Roll:
Styrelseledamot 2024-2027

Tidigare roll:

Lisa Hernqvist

Lisa Hernqvist

Trafikverket

Kategori:
Beställare och anläggningsägare

Roll:
Styrelseledamot 2024-2025

Tidigare roll:

Johan Jonsson

Johan Jonsson

Epiroc (f.d. Atlas Copoc)

Kategori:
Tillverkare och återförsäljare

Roll:
Styrelseledamot 2023-2026

Tidigare roll:
Styrelseledamot 2020-2023

Valberedningen i Svenska Bergteknikföreningen

Valberedningen strävar efter att styrelsen är sammansatt utifrån de olika områden som föreningen representerar. Beställare, Gruvor, Entreprenörer, tekniska konsulter, Skolor och lärosäten samt Tillverkare och leverantörer. Eftersom ingen har något arvode är en viktig del av valberedningens arbete att säkerställa att kandidater har tillgänglig tid för uppdraget.

Ordföranden för utskott andra representanter

 Utskotten är grupperade utifrån den kontinuerliga verksamheten som föreningen vill bedriva. Den som är anställd hos ett medlemsföretag har möjlighet att delta i ett utskott. Utöver ordföranden för utskotten finns även erosner som officiellt representerar föreningen i olika sammanhang.

Märit Berglind Eriksson

Märit Berglind Eriksson

Itasca Consultants AB

Kategori:
Tekniska konsulter

Roll:
Ordförande för utskottet Bergdagarna

Malin Lestander

Malin Lestander

Theta Engineering AB

Kategori:
Tekniska konsulter

Roll:
Ordförande för internationella utskottet

Mathilda Nyzell

Mathilda Nyzell

Nvila AB

Kategori:
Tekniska konsulter

Roll:
Ordförande för utskottet BYM, Berggruppen för yngre medlemmar

Donald Jonson

Donald Jonson

Nitro Consult AB

Kategori:
Tekniska konsulter

Roll:
Svensk representant EFEE

Linnea Hedenberg Muje

Linnea Hedenberg Muje

Trafikverket

Kategori:
Beställare och anläggningsägare

Roll:
Ordförande för utskottet yrkescertifiering

Catrin Edelbro

Catrin Edelbro

Itasca Consultants AB

Kategori:
Tekniska konsulter

Roll:
Ordförande för föreningen för bergmekanik och ingenjörsgeologi

Kansli

För att hantera vår dagliga och löpande verksamhet har vi hjälp av ett bemannat kansli. Vårt fysiska kansli delas med vår nära samarbetspartner Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo. Det här är personerna som du kommer att möta när du kontaktar oss inom olika områden.

Eva Friedman

Eva Friedman

Bergdagarna, Svenska föreningen för bergmekanik och ingenjörsgeologi (BM-IG)

E-post:
eva.friedman@befoonline.org

Telefon: 070-515 22 13

Anna Henriksson

Anna Henriksson

Medlemskontakt, Certifiering, Evenemang

E-post:
anna.henriksson@svbergteknik.se

Telefon: 070-554 94 04

Cecilia Fridell

Cecilia Fridell

Medlemskontakt, Ekonomi, Evenemang

E-post:
cecilia.fridell@befoonline.org

Telefon: 070-532 35 79

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi