Våra medlemmar

Våra medlemmar

Enligt stadgarna kan enbart företag eller andra organisationer bli medlemmar, vilket innebär att vi inte har individuella medlemmar. I vår medlemsförteckning har vi kategoriserat medlemmarna efter deras huvudsakliga verksamhetsområde och efter storlek med avseende på antal anställda. Ett företag eller organisation kan såklart ha flera verksamheter. Vill du veta mer så besök medlemmarnas egna hemsidor.

Kategori

Storlek

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Bergmekanik

WTC 2025Extern