ITAYM Young members

ITAym – ITA young members

Medlemmar som är upp till 35 år kan delta i Young members aktiviteter inom ITA. ITAym har målsättningen att tillhandahålla en teknisk nätverksplattform inom ITA för unga yrkesverksamma och studenter.

Det innebär bland annat att

  • överbrygga generationsgapet och gynna nätverkande mellan alla erfarenhetsnivåer inom branschen
  • Främja ökad kännedom om tunneldrivning och underjordiska utrymmen för nya generationer
  • Förse unga yrkesverksamma och studenter med en röst inom ITA och dess arbetsgrupper (Working Groups)
  • Skola den nya generationen av unga yrkesverksamma in i ITA:S verksamhet avseende mål och ideal

ITAym:s huvudsakliga aktiviteter

  • Att arrangera evenemang för internationellt nätverkande och uppmuntra till utbyte av erfarenheter och teknologi mellan unga yrkesverksamma och studenter.
  • Att inspirera nästa generation till att gå med, och aktivt delta, i ITA
  • Att uppmuntra och biträda medlemsländer vid etablering av lokala grupper för yngre medlemmar baserat på varje medlemslands unika egenskaper

Som medlem i BYM har du direkt möjligheten och access till ITAym.

Är du intresserad av att bygga nätverk med andra yngre medlemmar i branschen och vill vara med och delta i gruppen kan du kontakta den som är ordförande för utskottet eller någon på kansliet.

Tidskriften Breakthrough

Varje år ger ITA Young Members ut gratistidningen Breakthrough, den senaste upplagan finns här.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi