Vi synliggör berg-, gruv och tunnelbranschen i Sverige!

Vår verksamhetBli medlem

En ideell förening för företag och organisationer

Svenska Bergteknikföreningen är en helt ideell förening för företag och andra organisationer som bedriver verksamhet inom områdena bergbyggande och gruvbrytning i Sverige.

Verksamheter kan till exempel vara projektering, byggande eller drift av berganläggningar. Det här inkluderar även gruvor, utbildare och tillverkare av utrustning och maskiner. Vi har inga anslutna aktiebolag eller liknande och alla intäkter används för att utveckla verksamheten.

En neutral plattform

Våra f.n. 110 medlemmar skapar tillsammans en neutral plattform där bergbranschen kan mötas för att hantera gemensamma utmaningar och lära av varandra. En plattform där vi kan ta ansvar för att synliggöra berg- och gruvbranschen tillsammans. Vi är varken en arbetsgivarorganisation eller en arbetstagarorganisation. Vi är en ren branschförening.

Vi är opolitiska och delar med oss

Vi är opolitiska och neutrala, därför har vi inte som avsikt att ta ställning i allmänna frågor och svara på remisser så långt det är möjligt. Vi vill synliggöra och förmedla svenska kunskaper, metoder och erfarenheter mellan våra medlemmar och våra medlemmar och omvärlden. Något vi gör tillsammans och med våra nära samarbetspartners.

Populärt

Utbildningskoncept Ingenjörsdagen

Utbildningskoncept för bergarbetare och sprängare hyllas vid Ingenjörsdagen
Två civilingenjörer är vinnare till stora ingenjörspriset i kategorin Årets förebild 2023

Branschens utmanande omvärldsläge

Idag står vi inför flera parallella utmaningar där vi alla måste ta ansvar, både som enskilda aktörer och tillsammans.

Bergdagarna 19-20 mars 2024

Planeringen för kommande Bergdagarna är igång och vi ser fram emot förslag på föredrag från hela bergbyggnadsbranschen.

Certifierade byggledare

Vi rivstartar 2022 med nyheten att byggledare kan certifieras enligt Svenska Bergteknikföreningens krav.

Sprängarbas & sprängkort

Från och med den 1 oktober är Svenska Bergteknikföreningen utfärdare av certifikatet sprängkort klass A.

Hänt i Bergbranschen

Utbildningskoncept Ingenjörsdagen

Utbildningskoncept Ingenjörsdagen

Utbildningskoncept för bergarbetare och sprängare hyllas vid Ingenjörsdagen
Två civilingenjörer är vinnare till stora ingenjörspriset i kategorin Årets förebild 2023

Bergdagarna 19-20 mars 2024

Bergdagarna 19-20 mars 2024

Planeringen för kommande Bergdagarna är igång och vi ser fram emot förslag på föredrag från hela bergbyggnadsbranschen.

Händelser i närtid

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Bergmekanik

WTC 2025Extern

Nära samarbetspartners

ITA-AITES

International Tunnelling and Underground Space Association

EFEE

European Fedaration of Explosive Engineers