Kansli

Kansli och samarbetspartners

För att hantera vår dagliga och löpande verksamhet har vi hjälp av ett bemannat kansli. Vårt fysiska kansli delas med vår nära samarbetspartner Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo. Personerna som du kommer att möta när du kontaktar oss inom olika områden är:

Eva Friedman

Eva Friedman

Bergdagarna, Svenska Föreningen för Bergmekanik och ingenjörsgeologi (BM-IG)

E-post:
eva.friedman@befoonline.org

Telefon: 070-515 22 13

Anna Henriksson

Anna Henriksson

Medlemskontakt, Certifiering, Evenemang

E-post:
anna.henriksson@svbergteknik.se

Telefon: 070-554 94 04

Cecilia Fridell

Cecilia Fridell

Medlemskontakt, Ekonomi, Evenemang

E-post:
cecilia.fridell@befoonline.org

Telefon: 070-532 35 79

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi