Utmärkelser

Våra tre prestigefyllda utmärkelser

För att synliggöra svenskt bergbyggande och personer som utvecklar och bidrar till att utveckla branschen har Svenska Bergteknikföreningen utmärkelser som delas ut varje år eller vid speciella tillfällen. Våra utmärkelser är Årets bergsprängare, Årets unga bergbyggare och Hall of Rock. Utmärkelserna delas ut i samband med Bergteknikdagen. Att erhålla någon av dessa utmärkelser innebär ett kollektivt erkännande från branschen om ett bidrag utöver det vanliga.

Årets bergsprängare

Orica Sweden AB instiftade år 1988 ett Bergsprängningsstipendium som delas ut till en person som har ett gott anseende i bergsprängningskretsar. Utmärkelsen delas ut på middagen i samband med Bergteknikdagen (f.d. Bergsprängningskommitténs årsmöte). Fr.o.m. Bergdagarna 2024 delas priset ut i föreningens egen regi.

Bedömningsgrunder av nominerade kandidater

 • Ett gediget yrkeskunnande
 • Stort intresse för och engagemang i bergsprängningstekniska frågor
 • Gott anseende i bergsprängningskretsar.
 • Ett mycket väl genomfört sprängningsprojekt.
 • Utveckling av nya metoder, som kommit eller kan komma till allmän användning.
 • Insatser för att utveckla säkerheten vid sprängningsarbeten.

Formella krav för att bli nominerad

 • Inga formella krav finns för att bli nominerad.

Det här erhåller vinnaren

 • Rune Johannsons guldfärgade statyett av en bergsprängare.
 • Ett stipendium på 50 000 kr.
 • Utmärkelsen ”Årets bergsprängare i Sverige”
 • Gratis resa, logi och deltagande på Bergdagarna och middagen
 • för Bergteknikdagen då utmärkelsen erhålls.

Tidigare vinnare av utmärkelsen årets bergsprängare

Verksamhetsår Namn på årets bergsprängare
2023 Anders Nordqvist
2020 – 2022 Ingen har utsetts under pandemin.
2019 Johan Hillman
2018 Lars Rapp
2017 Nils Lindy
2016 Johan Andersson
2015 Carry Häggqvist
2014 Christian Vogler
2013 Jim Jonsson
2012 Thomas Geidby
2011 Jan Johansson
2010 Jiri Englén
2009 Marcus Berglund
2008 Kenneth Johansson
2007 Richard Muckenhirn
2006 Ulf Hampusson
2005 Sonny Carlsson
2004 Kjell-Arne Fredin
2003 Johan Rosén
2002 Göran Manell
2001 Ingen utsedd
2000 Bo W.H. Persson
1999 Roger Tjärnlund
1998 Henrik Ivarsson & Helge Marjeta
1997 Bengt Sand
1996 Torbjörn Naarttijärvi
1995 Nils Kattilavaara & Leif Harefjord
1994 Gert Hansson & Ingemar Marklund
1993 Karl-Johan Eriksson & Anders Grybäck
1992 Bert Bertilsson & Anders Källarbo
1991 Olof Eklund & Bengt Niklasson
1990 Lasse Pettersson & John Jonasson
1989 Åke Sunesson & Torgny Mantefors
1988 Tore Dahlberg & Lars Holmgren

Årets unga bergbyggare

Utmärkelsen för Årets Unga Bergbyggare instiftades på förslag av BYM (Berggruppen för yngre medlemmar) 2022. Utmärkelsen går till den som uppvisat färdigheter och duglighet över förväntan för sin roll inom bergbyggnad. Utmärkelsen delas ut på middagen i samband med Bergteknikdagen

Nomineringar kan läggas från exempelvis den nominerades chef eller nära projektledare. Nomineringen ska innehålla en beskrivning av det arbete den nominerade har utfört vars resultat har nått över förväntan för medverkande. Beskrivningen ska innehålla relevanta uppgifter, exempelvis artiklar eller presentationer som utmärker den nominerade från sina jämnåriga kollegor.

Bedömningsgrunder av nominerade kandidater

 • Förmågan att tänka nytt och lansera eleganta lösningar, alternativt innovativ problemlösning.
 • För användandet av nya material eller nya metoder.
 • För bidraget till en mer hållbar bergbyggnadsprocess eller bergbyggnadsdesign.
 • För synliggörandet av bergbyggnadsbranschen som en god förebild för utomstående
 • För att ha verkat i en ledande roll i ett komplext bergbyggnadsprojekt

Formella krav för att bli nominerad

 • Ska vara anställd på medlemsföretag i Svenska Bergteknikföreningen
 • Ska vara under 35 år vid sista dagen för nominering.

Det här erhåller vinnaren

 • Ett stipendium på 15 000 kr.
 • Utmärkelsen ”Årets unga bergbyggare i Sverige”
 • Gratis resa, logi och deltagande på Bergdagarna och middagen för Bergteknikdagen då utmärkelsen erhålls.
 • Möjligheten att nomineras till ITA Awards ”Young tunneler of the year”.

Tidigare vinnare av utmärkelsen Årets unga bergbyggare

Verksamhetsår Namn Företag
2023 Filip Johansson Bergab
2022 Joacim Östlind Orica Sweden AB

Hall of rock

Utmärkelsen Hall of Rock har delats ut ett antal tillfällen till personer som på olika sätt har bidragit till branschens utveckling. Detta sker inte varje år utan när det finns lämpliga kandidater. Det finns inte ett formellt nomineringsförfarande eller specifika kriterier för utmärkelsen.

Tidigare mottagare utsedda till Hall of Rock

År Namn
Nr 7  2024 Ann Emmelin
Nr 6 2022 Håkan Stille
Nr 5 2018 Annica Nordmark
Nr 4 2017 Örjan Wolff
Nr 3 2016 Roger Holmberg
Nr 2 2015 Gunnar Nord
Nr 1 2014 Sven-Gunnar Bergdahl

Jag vill nominera

Nominering till utmärkelse

Välj fil(er)Inga filer valdaTillåtna filtyper js, xcf, mpp. Max. storlek: 12 MB

1 + 9 =

GDPR
Genom att fylla i uppgifterna ovan godkänner du att Svenska Bergteknikföreningen i enlighet med GDPR behandlar dina uppgifter. Ta del av hela Svenska Bergteknikföreningens integritetspolicy här.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi