Utställare och partners

Utställare eller partner

En del av Bergdagarna är utställningen i anslutning till programmet med presentationer. Utställningen är platsen där det personliga mötet sker och där ni som företag eller organisation har möjlighet att visa vilka ni är och vad ni gör. Hur man anmäler sig utställare framgår av inbjudan och information som vanligtvis publiceras under hösten året innan Bergdagarna.

 

Partners för Bergdagarna 2024

Information till er som utställare

Deltagandet på Bergdagarna är brett vad gäller utbildningsnivå, bransch och geografisk placering. Det är därför viktigt att tänka vem ni primärt vill nå ut till och träffa. Är det nya i branschen, potentiella kunder eller att öka synligheten för ert företag?

Många har ofta små gåvor i sina montrar. Det som visat sig vara populärt är saker som går att äta och saker som går att använda. Tänk hållbart!

Aktivera besökarna. En fråga, en tävling, något som skapar nyfikenhet är bra för att få besökare att stanna. Kanske extra viktigt om mani inte har de mest centrala montern. När besökarna börjar tipsa varandra om er monter har ni lyckats!
Bästa montern? På Bergdagarna så utses bästa montern på Bergteknikdagens middag. Det är något som visar om ni lyckats eller inte. Alla besökare har möjlighet att rösta i slutet av dagen. Vad gör att man röstar på just er? Det är sällan den med den största montern eller med de bästa gåvorna som vinner, vad är det som skapar engagemang, nyfikenhet och synlighet egentligen?

Möjligheten att vara partner

Om man vill synliggöra sitt företag eller organisation extra mycket utöver att vara en utställare kan man också kontakta oss för att vara partner. Partner kan man vara på olika sätt. Huvudpartner för Bergdagarna där man kan öka sin synlighet i samband med föreläsningar eller i pauser. Ett annat sätt är att vara partner för någon av våra utmärkelser.

 

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi