Internationellt samarbete

Vårt internationella engagemang

Det internationella utskottet i Svenska Bergteknikföreningen har uppgiften att samordna och rapportera föreningens internationella engagemang. De som har en roll hos våra internationella samarbetspartners är en del av utskottet.

Målen med vårt internationella engagemang är bland annat att

  • Upplysa och tipsa om kommande internationella konferenser.
  • Verka för att medlemmar ska delta på internationella konferenser och vara aktiva i de internationella organisationerna, ITA-AITES och EFEE.
  • Synliggöra svenska berg-, gruv- och tunnelbranschen.
  • Verka för att Sverige genom Bergteknikföreningen ska vara med och anordna internationella konferenser.

Andra Internationella organisationer

Som representant för Sverige som nation i ITA-AITES och EFEE är det där vårt huvudsakliga engagemang finns. Runt om i världen finns många andra organisationer som ansluter till undermarksbyggande, bergbyggande och gruvor. Vi har för närvarande ingen aktiv roll i internationella gruvorganisationer, men bevakar och för in vissa event i vår kalender.

ACUUS – Associated research Centers for the Urban Underground Space

ACUUS är en internationell, icke-statlig organisation som arbetar för partnerskap mellan experter som utformar, analyserar och beslutar om användningen av våra städers underjordiska utrymmen. Grundades 1996.

ISOCARP – International Society of City and Regional Planners

ISOCARP är en global förening med erfarna professionella planerare. Föreningen grundades 1965 i ett försök att samla erkända och högkvalificerade planerare i ett internationellt nätverk. ISOCARP har ett samarbete med ITACUS genom THINK DEEP.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi