Yngre medlemmar

Berggruppen för Yngre Medlemmar – BYM

Svenska Berggruppen för yngre medlemmar, BYM, är Svenska Bergteknikföreningens nätverk för yngre anställda i medlemsföretagen. Nätverket riktar sig till personer som är nya eller på väg in i branschen och under 35 år.

I verksamheten ingår att anordna event för nätverkets medlemmar och att representera nätverket inom ITA young members, ITAYM.

Hur du blir en del av nätverket

Är du intresserad av att bygga nätverk med andra yngre medlemmar i branschen och vill vara med och delta i gruppen kan du kontakta den som är ordförande för utskottet eller någon på kansliet

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi