Dokument

Dokument

Här finns våra dokument som hjälper oss att leda och styra verksamheten. Här finns också information som behövs för att genomföra verksamheten samt dokument med mer detaljerad information och kunskap som är utmanande att visualisera och som man gärna skriver ut på ett papper eller vill hantera i ett program eller app.

Ledning och styrning

Stadgar
Uppförandekod
Policy för internationella kontakter
GDPR Integritetspolicy

Bergdagarna

Layout abstract på svenska
Layout artikel och presentation på svenska
Layout abstract på engelska
Layout artikel och presentation på engelska
Köpvillkor

Certifiering

Ansökan om certifiering
Application for certification
Ansökan om certifiering sprängarbas
Återkallande av certifikat
Regler för förnyelse av certifiering

Utbildare och utbildningar

Utbildningsplan Bultsättning
Utbildningsplan Berginjektering
Utbildningsplan Sprutning med sprutbetong
Krav på utbildningsgivare och utbildare bergarbetarutbildningar
Krav på utrustning för sprutbetongsimulatorer
Krav på utbildningsgivare och utbildare för sprängarbas
Kvalifikation för sprängarbas klass A
Beslut och bevis på nivåplacering enligt SeQF

Statistik

Sprängmedelsleveranser
Sprängmedelsleveranser 2020
Sprängmedelsleveranser 2019
Sprängmedelsleveranser 2018
Sprängmedelsleveranser 2017
Sprängmedelsleveranser 2016
Sprängmedelsleveranser 2015

Upphandling
Upphandling av större entreprenader

Publikationer
Preview av boken Sweden underground
Breakthrough senaste numret.

Övrigt
Bergmekanikdagens program 2023
Bergteknikdagens program 2023

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi