Bergmekanik & Ingenjörsgeologi

Svenska Föreningen för Bergmekanik och Ingenjörsgeologi (BM-IG)

Bli medlem

Svenska Föreningen för Bergmekanik och Ingenjörsgeologi bildades våren 2023. Vi är en ideell föreningen för individuella medlemmar! Svenska Föreningen för Bergmekanik och Ingenjörsgeologi är den svenska nationella gruppen inom ISRM – International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering. Föreningen främjar med det forskning, utveckling och utbildning inom bergmekanik och ingenjörsgeologi och dess tekniska tillämpningar. Det här gör vi genom att underlätta utbytet av kunskap och erfarenheter mellan medlemmar och mellan medlemmar och omvärlden.

Uppgift för Styrelsen är främst att:
– ta ställning till svensk representation i ISRM-arbetet
– anordna ett höstseminarium
– utse årets examensarbete inom bergmekanik
– samverka med Svenska Bergteknikföreningen i planeringen av Bergmekanikdagen och
– diskutera andra initiativ som kan tjäna bergmekanikens och ingenjörsgeologins utveckling i Sverige och internationellt

Styrelse för verksamhetsåret 2024-2025 är Catrin Edelbro (ordförande), Åsa Fransson, Björn Stille, Ping Zhang, Ezra Haaf, Anton Bergman, Robert Swindell och Jonas Muckenhirn. Ekonomiansvarig är Eva Friedman och vår revisor är Patrik Vidstrand. Vi har en valberedning som består av Siri Knape Hansén, Robert Sturk och Johan Brantmark.

Föreningar har ett utskott inom Svensk Ingenjörsgeologi. Styrelsen har gett i uppdrag åt Johan Berglund att leda utskottet.

Årets examensarbete

Årligen nomineras Bästa examensarbete inom Bergmekanik och pristagaren koras på Bergdagarna. 

Svenska föreningen för bergmekanik och ingejörsgeologi

Bli medlem

Kön

12 + 13 =

Medlemskapet förnyas automatiskt en gång per år fram till det att önskan om utträde meddelas.

GDPR
Jag godkänner att uppgifterna lämnas till ISRMs sekretariat och sparas av Svenska Bergteknikföreningen för hantering av medlemskapet. Läs Svenska Bergteknikföreningens integritetspolicy här.

Kontakta kansliet

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi