Policy för internationella kontakter sätter säkerhetsläget i fokus

Svenska Bergteknikföreningen har utvecklat en ny policy för internationella kontakter. Policyn balanserar fördelarna med ett internationellt kunskapsutbyte med säkerhetshänsyn utgående från det hårdnande omvärldsläget. Länk till policy

Föreningen har i samband med att ha blivit kontaktade med önskemål om studiebesök för internationella besökare konstaterat att besöksmålen eller besökarna bör bedömas ur ett säkerhetsperspektiv. Föreningen har tidigare saknat rutiner om hur sådana önskemål ska hanteras och en översyn av föreningens säkerhetsarbete har därför genomförts. Översynen lyfte bland annat fram behovet av behovet av utbildning och utveckling av policyer för internationella kontakter, något som adresserar dessa frågor.

Ett engagemang med fokus på analys, utbildning och kunskap

Policyn understryker föreningens engagemang för internationellt kunskapsutbyte samtidigt som den tar hänsyn till säkerhetsaspekter vid samarbete med internationella partners, särskilt med tanke på rådande globala säkerhetsläget. Den nya policyn betonar vikten av att bedöma säkerhetsrisker noggrant, särskilt i relation till länder som Iran, Kina, Ryssland och Belarus, i enlighet med svenska och internationella råd om säkerhetsbedömningar. Det här är särskilt viktigt när vi befinner oss i internationella sammanhang eller tar emot internationella besökare.

”Vårt arbete med Svenska Bergteknikföreningen visar på ett starkt engagemang för att systematiskt arbeta för en utvecklad säkerhetskultur”, kommenterar Mattias Broman, Basalt AB, som ledde arbetet.

”Genomförandet av säkerhetsöversynen och utvecklingen av den nya policyn för internationella kontakter har varit en ögonöppnare. Att en helt ideell förening som Svenska Bergteknikföreningen utför en sådant arbete hör inte till vanligheterna. Jag är mycket nöjd med det arbete Basalt AB har utfört och ser fram emot att fortsätta vårt arbete tillsammans för att ytterligare stärka vår säkerhetskultur” berättar Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen.

Från Säkerhetspolisens vägledning Besök och utländska delegationer

”Kom ihåg att syftet med besök och delegationer oftast är att gynna både besökare och arrangör. I de allra flesta fall har besökaren inga dolda avsikter, men det är bättre att vara medveten, förberedd och vaksam. I bästa fall kan åtgärder göras välplanerade och till och med upplevas som positiva genom att besöket känns välorganiserat och säkert. På samma sätt kan dåligt planerade eller improviserade åtgärder både sätta Sveriges säkerhet på spel och leda till ett för alla parter dåligt besök.” Läs hela vägledningen här