9th international conference and exhibition on mass mining – Massmin 2024

Stadshustorget 10, 981 30 Kiruna

The MassMin Organizing Committee cordially invites you to participate in MassMin 2024, the 9th international conference and exhibition on mass mining. Sweden is in the midst of one of the biggest transformations of the mining industry. It is an unprecedented transformation as the mining industry moves from being part of the problem to being part […]

Bergdagarna 2025

Scandic Central Göteborg Vikingsgatan 7, Göteborg, Sverige

Det är premiär för Bergdagarna i Göteborg. Välkomna onsdag och torsdag den 29-30 januari till Bergdagarna på Scandic Göteborg Central. Konferensen arrangeras av Svenska Bergteknikföreningen i nära samarbete med svenska Föreningen för Bergmekanik och Ingenjörsgeologi. Bergdagarna öppnar den 29:e januari med ett kvällsmingel i utställningen som efterföljs av det tekniska programmet den 30:e januari med […]