Sprängkort klass A

Vi utfärdar sprängkort klass A

Svenska Bergteknikföreningens ambition är att genom en yrkescertifiering höja kunskapsnivån, säkerställa ett fackmannamässigt utförande och minska antalet arbetsskador vid berg- och sprängarbeten. Den primära målgruppen är yrkesarbetare som på detta sätt får en ökad yrkesstolthet samtidigt som det ger en ökad trygghet för både arbetsgivare och beställare i utförandet. Det här är ett initiativ av branschen för branschen.

Vi utfärdar från och med 1 oktober 2021 sprängkort klass A. Vårt ansvar är att:

  • ackreditera utbildningsföretag (vi erbjuder inga utbildningar i egen regi)
  • godkänna utbildare.
  • ansvara för examinationstillfället (det teoretiska provet)
  • beskriva vilken teoretisk kunskap som krävs för yrket sprängarbas.
  • efter ansökan, bedöma praktisk erfarenhet och utfärda sprängkort klass A.

Den dokumenterade kunskapen beskrivs i en kvalifikation

För att det ska vara tydligt vilken kunskap, vilka färdigheter och vilken kompetens som krävs för en sprängarbas så har det beskrivits i en kvalifikation som kan läsas här. Den är granskad och beslutad av Myndigheten för yrkeshögskolan, MyH. De kontrollerar att vårt arbete bedrivs med en hög kvalitet. Kvalifikationen har ett unikt referensnummer vilket gör att tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan känna sig trygga med att vårt sprängkort klass A vilar på en formell bas.

Övergångsperiod med nya och gamla sprängkort klass A

Vi har en bra dialog med de utbildare som utfärdat sprängkort klass A tidigare. De sprängkort klass A som är utfärdade fram till den 30 september 2021 är fortfarande ett bevis på dokumenterad kunskap och vår rekommendation till myndigheterna är att de fortsättningsvis bör godtas. Det här är inget föreningen bestämmer över, det gör myndigheterna. Vi har dock en bra dialog med Arbetsmiljöverket, Polisen och MSB där alla har gett sitt stöd för vårt ansvarstagande.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi