Arbetsgrupper

ITA arbetsgrupper

För att ITA ska uppnå dess mål har det upprättats ett antal internationella arbetsgrupper för att studera, utreda och rapportera kring specifika ämnen. Information om de olika arbetsgrupperna finns att läsa på ITA:s hemsida och där också publicerade rapporter finns.

Som representant för Sverige har Svenska Bergteknikföreningen möjlighet att utse en nationell representant i varje arbetsgrupp. Om det är möjligt bör även en ställföreträdare finnas utsedd. För att vara svensk representant måste företaget där du är anställd vara medlem i Svenska Bergteknikföreningen.

Rollen som svensk representant

Som svensk representant är ansvaret att delta aktivt i arbetsgruppens arbete. En annan del kan vara att samla likasinnade i Sverige för att informera om arbetsgruppens arbete vid specifika tillfällen och till internationella utskottet samt ta med sig input från andra och bidra med detta i arbetsgruppen. Tid som krävs för ett aktivt deltagande varierar beroende på engagemanget.
Som svensk representant bör du ha möjligheten att delta vid arbetsgruppens fysiska möten som hålls i samband med World Tunnel Congress en gång per år.

Vad får du och din arbetsgivare ut av allt detta?

Som svensk representant har du en stor möjlighet att påverka det arbete som sker i arbetsgruppen. Ofta framtagande av råd och rekommendationer som ofta tillämpas internationellt. Både du och din organisation får möjligheten till ett brett nätverk, och ökad synlighet utöver att påverka branschen på högsta nivå.
Som person kommer du att vidga ditt nätverk där du får dra lärdom från andra länder och industrier samtidigt som du bidrar med din erfarenhet från svenska förhållanden.

Allt arbete är ideellt!

Svenska Bergteknikföreningen har i principen att allt arbete som sker hos oss och tillsammans med våra nära samarbetspartners sker på ideell basis, ingen ersättning utgår. För att ha möjligheten till ett kontinuerligt deltagande bör därför deltagandet förankras i din organisation för att säkerställa att det finns utrymme avseende tid och kostnad. 

Working Group (WG) Svensk representant Ställföreträdare
WG 2 – Research Francisco Rios Bayona
WG 3 – Contractual practices in underground construction Thomas Dalmalm
WG 5 – Health and safety in works Mattias Roslin
WG 6 – Maintenance and repair of underground structures Representant saknas
WG 9 – Seismic effects Representant saknas
WG 11 – Immersed and floating tunnels Stein Kleiven
WG 12 – Sprayed concrete use Anders Ansell Erik Nordström
WG 14 – Mechanisation of excavation Robert Sturk
WG 15 – Underground and environment Donald Jonson
WG 17 – Long tunnels at great depth Märit Berglind Eriksson

WG 19 – Conventional tunnelling

Magnus Felldin
WG 20 – Urban problems – underground solutions  Representant saknas
WG 21 – Life cycle asset management Representant saknas
WG 22 – Information Modelling in Tunnelling Mats Svensson Bo Larsson-Gruber
WG 23 – Design and construction of shafts Jekaterina Jonsson

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi