Sprutning med sprutbetong

Sprutning med sprutbetong

Skillnaden mellan sprutbetong och vanlig betong är sättet att tillverka konstruktionen. Vanlig betong gjuts ofta i formar medan sprutbetong appliceras på en fri yta. betongen sprutas genom ett munstycke med hjälp av tryckluft. Två skilda metoder finns idag; torrsprutning och våtsprutning.

Vid torr sprutning tillsätts vattnet i en torr massa precis innan det lämnarmunstycket. Våtsprutningen innebär istället att färdigblandad betong töms i en pump som transportrar den till munstycket. Idag är våtsprutningen den mest använda.

Syftet med sprutbetong som förstärkning på en bergyta är att skydda människor och maskiner från fallande sten och säkerställa framtida användning. Sprutbetongen kompletteras i de flesta fallen med bergbultar som säkrar utfall av större block och samverkar med sprutbetongen.

Tillverkningsprocessen är mycket komplex och varje delmoment kan skapa störningar i efterkommande moment. Det är därför svårt att peka på enskilda moment som orsaktill dålig kvalité hos den färdiga konstruktionen. Den sista delen i appliceringen och möjligheten till analys är kunskap färdighet och kompetens hos den som ansvarar för arbetet.

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen syftar till att ge tillräcklig kunskap för att kunna leda till en certifiering av sprutbetongoperatörer. Utbildningen vänder sig till såväl oerfarna som erfarna operatörer.

  • Delmoment 1 – grundkurs (enligt Kursinnehåll)
  • Delmoment 2 – teori sprutbetong (enligt Kursinnehåll)
  • Delmoment 3 – praktiska moment i laboratorium (enligt Kursinnehåll)
  • Delmoment 4 – utförandebeskrivningar & arbetsmiljö (enligt Kursinnehåll)
  • Examination Block 1 – Kunskapsprov
  • Delmoment 5 – Sprutbetongsimulator med godkända övningar (enligt Kursinnehåll)
  • Examination Block 2 – Slutprov

Utbildare och utbildningens omfattning

Utbildningen ges av utbildare och med utrustning som ackrediterats av Svenska Bergteknikföreningen. Längden på den teoretiska utbildningen framgår av utbildningsplanen och är cirka 38 timmar effektiv tid.

Utöver det tillkommer utbildning och övning i sprutbetongsimulator. Tiden för att behärska och utföra alla moment kan variera mellan 20–40 timmar beroende på vilka erfarenheter och förkunskaper en operatör har.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi