Bultning

Bergbultning

Bergbultning är en av de mest använda och sprida metoderna för bergförstärkning. Bergbulten används främst för att förankra enskilda block eller löskärnor i fast berg. Fördelarna med bergbultning är att metoden är enkel, relativt billig, robust och erbjuder avsevärda möjligheter för mekanisering. Ur bergmekanisk synpunkt är metoden fördelaktig genom möjligheten till omedelbar förstärkning samtidigt som det går att variera insatsen avseende täthet och längd på bultarna. Metoden används ofta tillsammans med ytförstärkning som till exempel sprutbetong med fiberförstärkning.

Begrepp som används är driftförstärkning (för att säkra fortsatt byggnation) och permanent förstärkning (för att säkra slutlig funktion). I samband med det kompletteras ofta begreppen med selektiv bultning eller systematisk bultning. Selektiv bultning innebär att man placerar bultarna på specifika platser medan en systematisk bultning innebär att man placerar bultarna enligt ett förutbestämt mönster utan hänsyn till faktiska förhållanden.

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen syftar till att ge tillräcklig kunskap för att kunna leda till en certifiering av bultsättare. Utbildningen vänder sig till såväl oerfarna som erfarna bultsättare.

  • Delmoment 1 – teori bultar, cementbruk (enligt Kursinnehåll)
  • Delmoment 2 – utförandebeskrivningar och arbetsmiljö (enligt Kursinnehåll)
  • Delmoment 3 – praktiska moment (enligt Kursinnehåll)
  • Examination – Kunskapsprov

Utbildare och utbildningens omfattning

Utbildningen ges av utbildare som ackrediterats av Svenska Bergteknikföreningen. Längden på utbildningen framgår av utbildningsplanen och är cirka 8 timmar effektiv tid.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi