Tunnlar i Sverige

Tunnlar i Sverige

Den vanligaste typen av tunnlar som vi möter i vardagen är vägtunnlar eller spårtunnlar. Med spårtunnlar menar vi tunnlar för järnväg, tunnelbana eller spårväg. Men det finns också många andra typer av tunnlar för att få allt i samhället att fungera. Avloppstunnlar, kraftverkstunnlar, gång- och cykeltunnlar och många fler.

En definition på tunnel är

Anläggning i form av underjordisk förbindelseled som mynnar i dagen i båda ändar (Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012). Ibland används begreppet tunnel även för ort och stoll som vanligtvis finns i gruvor. En ort är en förbindelseled som INTE mynnar i dagen i någon ända utan i en annan tunnel och stoll en förbindelseled som mynnar i dagen i en ända, t.ex. ingången till en gruva.

Statistik för tunnlar i Sverige

Idag finns ingen fullständig sammanställning av alla tunnlar i Sverige och deras egenskaper. De tunnlar som ofta väcker allmänhetens intresse är vägtunnlar och spårtunnlar. Det är ofta dom vi kommer närmast. En tunnel för en lekman är ofta ett ”tunnelrör” men för en sakkunnig är det hela anläggningen som löser en uppgift. T.ex. att göra det möjligt för trafik i två riktningar eller i många riktningar genom ett komplext system. En tunnel för en lekman är med andra ord ett ”tunnelrör” medan en tunnel för en sakkunnig kan vara ett system av tunnlar eller två parallella tunnelrör. För enkelhetens skull bör man förutsätta att en tunnel är ETT tunnelrör. Var medveten om att en tunnel kan betyda olika saker för olika personer.

Sveriges 10 längsta järnvägstunnlar (Tunnelrör)

Namn

Längd [m]

I drift [år]

Hallandsås

8733

2015

Hallandsås

8710

2015

Namtalltunneln

6001

2008

Björnböletunneln

5095

2008

Krokbergstunneln

4539

2012

Norrala

3850

1999

Trollhättetunneln

3557

2006

Bjässholmstunneln

3478

2012

Åskottstunneln

3276

2007

Nygårdstunneln

3030

2008

Sveriges 10 längsta vägtunnlar (Tunnelrör)

Namn

Längd [m]

I drift [år]

Hammarbytunneln (Södra Länken)

3835

2004

Årstatunneln (Södra Länken)

3823

2004

Muskötunneln

2960

1964

Lundbytunneln 1

2053

1998

Lundbytunneln 2

2053

1998

Törnskogstunneln Västra

2050

2008

Törnskogstunneln Östra

2050

2008

Götatunneln 1

1600

2006

Götatunneln 2

1600

2006

Söderledstunneln 2

1580

saknas

Komplexa Tunnelsystem för väg- och spårtunnlar

Utöver tydligt definierade tunnelrör så finns också komplexa tunnelsystem. Den exakta tunnellängden för komplexa tunnelsystem är svårt att mäta då den kan definieras på så många olika sätt. För järnväg så är ett bra exempel Stockholms tunnelbana. Ett system som består av tunnlar kopplade till stationer med resandeutbyte. Stationer som i sin tur kopplar till tunnlar med trappor och rulltrappor, servicetunnlar och räddningstunnlar.

Komplexa tunnelsystem med spårtunnlar

Precis som för Stockholms tunnelbana är de flesta tunnelsystem för spårtunnlar system med stationer. I Sverige finns dessa främst i större städer. I Malmö finns Citytunneln, i Stockholm Citybanan och inom en snar framtid kommer Västlänken att tas i drift i Göteborg.

Komplexa tunnelsystem med vägtunnlar

Norra länken i Stockholm är ett mycket bra exempel på ett komplext tunnelsystem. Ett system som består av mer än 10 000 meter vägtunnlar men underlättar livet för många människor varje dag. Vid öppnandet av Norra länken uttalade sig en person från Lidingö i media som menade att om hen var tvungen att välja skulle hen välja Norra länken före sin sambo då tunnelsystemet underlättade livet mer.

Det mest omfattande tunnelsystemet för vägtunnlar kommer att bli Förbifart Stockholm. Förbifarten kommer inte bara att ha de längsta tunnelrören, cirka 16 000 meter, utan också omfatta mer än 50 000 meter vägtunnlar sammanlagt. När förbifart Stockholm är klar kom mer det dessutom att vara ett av världens säkraste och mest avancerade tunnelsystem.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi