Borrutbildning

Borrutbildning och borrkort

Vi ansvarar idag inte för någon utbildning eller certifiering gällande borrutbildning eller utfärdande av borrkort. Detta har funnits förut och är efterfrågat.

Bedömningen är att det system som byggts upp för kravställande på utbildare och utbildningars innehåll fungerar bra. Det skulle även gå att tillämpa i det här fallet.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi