Kommittéer

ITA-AITES kommittéer

Kommittéer inom ITA går närmast att likställa med svenska bergteknikföreningens utskott. Kommittéerna är permanenta och representerar ITA:s kontinuerliga verksamhet.

Deltagande i kommittéerna samordnas inte av svenska Bergteknikföreningen. Vi försöker istället ha en kännedom om vilka från Sverige som deltar aktivt och även svara på frågor om kommittéernas verksamhet för de som är intresserade.

ITA-CUS (Committee on New Technologies), är öppen för alla som representerar organisationer eller institutioner som har ett intresse för undermarksanvändning.

ITA-CET (Committee on Education and Training), även kallad University Network, är öppen för alla organisationer och institutioner som har ett intresse och eller verkar inom undervisning och utbildning inom undermarksbyggande.

ITAtech (Committee on New Technologies), kräver att företaget antingen blir ITA Supporter eller en ITA Prime Sponsor. För att delta behöver ett företaget eller organisation teckna ett särskild medlemskap med kommittén.

ITA-COSUF (Committee on Operational Safety in Underground Facilities), verkar för ett världsomspännande utbyte av information och kunskap inom säkerhet för underjordiska anläggningar i drift. För att delta behöver ett företaget eller organisation teckna ett särskild medlemskap med kommittén.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi