Vår verksamhet

Vår verksamhet

Bergdagarna

Huvuduppgiften är att en gång om året anordna Bergdagarna, Bergmekanikdagen och Bergteknikdagen. Då avrapporteras Svenska Bergteknikföreningens verksamhet under det gångna arbetsåret. Där hålls föredrag om intressanta bergarbeten, tekniska nyheter, marknadsutveckling mm. Artiklar från Bergdagarna finns tillgängliga att ta del av för alla utan kostnad. Det gäller såklart också artiklar från Bergsprängningskommitténs årsmöten före 2017 och andra events som vi varit värd för.

Yrkescertifiering för bergarbetare och sprängare

Den tekniska utvecklingen ställer allt större kunskapskrav. Vår verksamhet omfattar att göra fler nyfikna på branschen och vilja lära sig mer eller jobba i den. Vi tycker det är lika viktigt att unga väljer att studera vidare som att de väljer ett praktiskt yrke som till exempel bergarbetare eller bergsprängare. Idag certifierar vi yrkesarbetare inom flera områden.

En neutral plattform för gemensamma utmaningar och möjligheter

En av våra viktiga uppgifter är att alltid finnas tillgängliga att hantera medlemmarnas gemensamma intressen. En neutral plattform där de kan mötas för att diskutera gemensamma utmaningar, en neutral plattform som ingen enskild medlem själv kan ta ansvar för. Ett tydligt exempel på det är föreningen själv som under årens lopp har ändrat sin inriktning för att möta medlemmarnas och omvärlden behov.

Omvärldsbevakning och samarbeten

Vi är representerar Sverige i flera större internationella organisationer. Bland annat ITA – International Tunnelling and underground space Association och EFEE – European Federation of Explosive Engineers. Anställda på medlemsföretag har möjlighet att delta i arbetsgrupper och aktiviteter via oss som svenska representanter.

Eftersom ingen kan gör allt själv har vi utöver vår egna verksamhet ett nära samarbete med andra organisationer med liknande intressen och verksamhet. BeFo – Stiftelsen Bergteknisk forskning som hanterar forskningsprojekt som finansieras av huvudmän och svenska föreningen för bergmekanik och ingenjörsgeologi med individuella medlemmar som representerar Sverige i ISRM.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi