Abstracts och artiklar

Föreläsare på Bergdagarna 2024

Att vara föreläsare på Bergdagarna är en möjlighet för dig eller för dig och en kollega tillsammans att berätta för alla vad ni har gjort, kommer att göra eller vad ni har för idéer som kan utveckla branschen. För att få möjlighet att vara föreläsare på Bergdagarna måste man först skicka in ett ”abstract” . Det är en kort sammanfattning om vad man vill berätta om. Du behöver bara ha den röda tråden klar för dig.

Alla föreläsare behöver anmäla sig som deltagare. Är du som ska presentera inte anmäld i samband med att artikeln skickas in kan vi komma att överlåta din plats till någon annan.

Datum att förhålla sig till

24 september 2023 – Skicka in ditt förslag (Abstract)

Layoutansvisnnigar på svenska
Layout instructions

1 mars 2024 – Skicka in din artikel

11 mars 2024 – Skicka in din presentation
Instruktioner på svenska
Layout instructions

Presentation skickas till bergdagarna@svbergteknik.se

Abstract och artikel

Ett abstract är max 200 ord och ska normalt skickas in cirka 6 månader innan Bergdagarna. Att det behövs så långt innan beror på att du ska ha möjlighet att skriva en artikel på ett par sidor om det du vill berätta. Och att programmet för Bergdagarna behöver vara klart i god tid. 

Alla förslag inom ämnena bergmekanik och bergteknik välkomnas. Förslag på ämnesområden är till exempel

 • branschens samhällsengagemang och utmaningar
 • infrastrukturprojekt
 • projekt på gruvsidan
 • fossilfritt bergbyggande, hållbarhetsaspekter
 • tillståndsrelaterade frågor
 • innovationer i branschen
 • arbetsmiljöförbättringar (ny teknik eller nya arbetssätt)
 • kompetensförsörjning
 • pågående forskning på universitet, högskolor och företag
 • ökad jämställdhet
 • utländska projekt

Det budskap som du vill dela med dig av ska sen dokumenteras i en artikel. Det ger alla som deltar, de som inte har möjligheten att delta och de som inte är en del av branschen ännu att djupdyka i ämnet vid ett senare tillfälle. Det är också en fantastisk möjlighet för dig att dokumentera och reflektera över dina kunskaper, färdighet och kompetenser. En artikel bör vara mellan cirka 12-14 sidor inklusive bilder, tabeller och diagram. En bild säger ofta mer än 1000 ord.

Presentationen på 12 minuter

Får du möjligheten att vara en del av programmet så får du också presentera din artikel på Bergdagarna. Vanligtvis ges max 15 minuter i programmet för presentationen. Alla är lite nervösa när man ska presentera. Det syns inte. Kom ihåg att ingen annan vet bättre vad du vill berätta än just du! Inge kan det du har gjort bättre än dig!

En digital presentation

De allra flesta idag har en PowerPoint eller kiknade som stöd. Har du det så tänk på att ingen är där för att läsa, det kan de göra sen i din artikel. Dom vill får intryck, se saker och höra dig. Använd mycket bilder och minimalt med text i din presentation. Har du text, minimera mängden och maximera storleken! Undvik allt som kan krångla som t.ex. filmer eller animeringar. Är det ett måste så provkör innan på morron. Håll presentation till max 14 slides, en bra tumregel är att adrig ha fler bilder än antalet minuter du presenterar.

Abstract till Bergdagarna

Välj fil(er)Inga filer valdaTillåtna filtyper jpg, jpeg, jpe, gif, png, webp, heic, pdf, doc, docx, pptx. Max. storlek: 12 MB

8 + 9 =

GDPR
Genom att fylla i uppgifterna ovan godkänner du att Svenska Bergteknikföreningen i enlighet med GDPR behandlar dina uppgifter. Ta del av hela Svenska Bergteknikföreningens integritetspolicy här.

Artikel till Bergdagarna

Välj fil(er)Inga filer valdaTillåtna filtyper jpg, jpeg, jpe, gif, png, webp, heic, pdf, doc, docx, pptx. Max. storlek: 12 MB

3 + 12 =

GDPR
Genom att fylla i uppgifterna ovan godkänner du att Svenska Bergteknikföreningen i enlighet med GDPR behandlar dina uppgifter. Ta del av hela Svenska Bergteknikföreningens integritetspolicy här.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi