Händelser

Händelser, event och projekt

En av Svenska Bergteknikföreningens främsta uppgifter är att synliggöra den svenska berg-, gruv- och tunnelbranschen. Det kan man göra på olika sätt. Våra främsta sätt är att berätta och sprida information om vad som händer i branschen med hjälp av våra medlemmar, arrangera och uppmuntra på deltagande på events samt visa vilka som är de största pågående och kommande projekten i Sverige.

Tipsa oss om nyheter, Tipsa oss om events

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi