Artiklar från Events

Artiklar

Svenska Bergteknikföreningen tillhandahåller utan avgift fulltextartiklar från konferenser och branschmöten som vi anordnar, om så långt det är möjligt. Publikationer som vi har tillgängliga kommer huvudsakligen från Bergdagarna (Bergmekanikdagen och Bergteknikdagen) 2017-
Bergsprängningskommitténs diskussionsmöten 1989–2016.

Digitalisering av alla artiklar pågår och kommer att tillgängliggöras successivt.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi