Sprängkort klass B

Sprängkort klass B

Vi ansvarar inte ännu för att utfärda sprängkort klass B. De utbildare som vi ackrediterar för sprängarbas sprängkort klass A gör det enligt gammal praxis. Det korrekta begreppet för omfattning sprängkort klass B är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter idag en sprängarbas som endast utför sprängning av mindre komplicerat slag.

Vår ambition är att inom en nära framtid även ta ansvaret för att utförda sprängkort klass B då det är en delmängd av kvalifikationen för sprängkort klass A och en bas för att erhålla kunskaper för att ansvara för större sprängarbeten.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi