Skrotning – bergrensning

Skrotning (Bergrensning)

Vi ansvarar idag inte för någon utbildning eller certifiering gällande skrotning eller utfärdande av certifikat. Detta har aldrig funnits förut men har efterfrågats av byggledare och beställare då det uppmärksammats att många bergarbetare saknar kunskap och färdigheter närd det gäller manuell skrotning som utförs för hand med spett.

Bedömningen är att det system som byggts upp för kravställande på utbildare och utbildningars innehåll fungerar bra. Det skulle även gå att tillämpa i det här fallet.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi