Vår historia

Vår historia

Anledning till att vi finns idag är en vilja att dela kunskap med varandra, hitta lösningar på gemensamma utmaningar genom dialog och samarbete. I mitten på 1900-talet saknades ett forum för kunskapsutbyte för branschen inom bergsprängning. Flera stora företagen startade därför 1946 ett unikt samarbete för att utveckla hårdmetallskär för bergborrning, Hårdmetallkommittén. Samarbetet var framgångsrikt och resulterade i flera nya tekniker och metoder.

Efter en tid insåg man behövde ett forum för kunskapsutbyte för hela bergsprängningsbranschen. Hårdmetallkommittén bytte därför namn till Bergsprängningskommittén. Nu omfattades inte längre bara bergsprängning utan all teknik som behövdes för undermarksbyggande i berg. Svenska Bergteknikföreningen har därför omfattande anor från Bergsprängningskommittén, BK. Namnet på Hårdmetallkommittén ändrades till Bergsprängningskommittén vid ett diskussionsmöte som ägde rum i Gyttorp på inbjudan av Nitroglycerin AB 1957.

Ett par år efter namnbytet, 1961, etablerades Bergsprängningskommitténs Förtroenderåd. Ett råd där en stor del av branschen representerades med syfte att debattforum i viktiga frågor. Så sent som 2014 formaliserades Bergsprängningskommittén och en styrelse valdes. Arbetet med att formalisera Bergsprängningskommittén blev en förutsättning för att sedan byta namn till Svenska Bergteknikföreningen och utveckla verksamheten, utöka samarbeten med fler delar av branschen och inkludera fler medlemmar.

Vår resa genom tiden

 • 2017, Bergsprängningskommittén byter namn till Svenska Bergteknikföreningen.
 • 2014, Bergsprängningskommitténs Styrelse etableras.
 • 1961, Bergsprängningskommitténs Förtroenderåd etableras.
 • 1957, Namnet på Hårdmetallkommittén ändrades till Bergsprängningskommittén. Detta diskussionsmöte ägde rum i Gyttorp på inbjudan av Nitroglycerin AB.
 • 1954, Kommittén gör ett omtag och härifrån räknar vi födelsen av dess fortsatta syfte och målsättning.
 • 1953, Hårdmetallkommittén kontaktades av Carl-Hugo Johansson och Ulf Langefors (Nitro Nobel) med förslaget att bredda verksamheten till ett forum som omfattande alla utmaningar inom bergbrytning, med fokus på borrning och sprängning.
 • 1951, Arbetet inom kommittén avstannade då hårdmetallerna förbättrats avsevärt sedan samarbetet inleddes.
 • 1946, Det första sammanträdet i Hårdmetallkommittén först sammanträde hålls med de dåvarande medlemmarna Stockholm Stads Gatukontor, Vattenfall, Skånska Cementgjuteriet, Boliden och Sydkraft.
 • 1945, Hårdmetallborrar såg ut att komma att ha en utvecklingspotential inom bergbrytningen. Insikten stod klar för dåvarande generaldirektören på Vattenfall, Valdemar Borgquist och hans gode vän bruksdisponenten Hjalmar Åselius i Fagersta. Kontakt togs med Carl-Heinz Fränkel samt Åke Kallin.

Ordförandeposter

 • 2020 – (2026) Per Vedin
 • 2014 – 2020 Robert Sturk
 • 2007 – 2014 Örjan Wolff
 • 1997 – 2007 Roger Holmberg
 • 1980 – 1997 Sven Gunnar Bergdahl
 • 1954 – 1980 Ingvar Janelid

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi