Årets bergsprängare

Årets bergsprängare

Orica Sweden AB instiftade år 1988 ett Bergsprängningsstipendium som delas ut till en person som har ett gott anseende i bergsprängningskretsar. Utmärkelsen delas ut på middagen i samband med Bergteknikdagen (f.d. Bergsprängningskommitténs årsmöte). Fr.o.m. Bergdagarna 2024 delas priset ut i föreningens egen regi.

Bedömningsgrunder av nominerade kandidater

 • Ett gediget yrkeskunnande
 • Stort intresse för och engagemang i bergsprängningstekniska frågor
 • Gott anseende i bergsprängningskretsar.
 • Ett mycket väl genomfört sprängningsprojekt.
 • Utveckling av nya metoder, som kommit eller kan komma till allmän användning.
 • Insatser för att utveckla säkerheten vid sprängningsarbeten.

Formella krav för att bli nominerad

 • Inga formella krav finns för att bli nominerad.

Det här erhåller vinnaren

 • Rune Johannsons guldfärgade statyett av en bergsprängare.
 • Ett stipendium på 50 000 kr.
 • Utmärkelsen ”Årets bergsprängare i Sverige”
 • Gratis resa, logi och deltagande på Bergdagarna och middagen
 • för Bergteknikdagen då utmärkelsen erhålls.

Var finns kandidaterna och vem nominerar?

Bland folk ute på arbetsplatserna så som bergsprängare, arbetsledare eller platschefer – liksom personer i utvecklingsprojekt eller inom forskningsinstitutioner.

Nomineringsperiod

Nomineringen öppnas i god tid innan Bergdagarna. Nomineringsperioden får pågå senast till den 10 februari 2024.

 

Tidigare vinnare

2022  –  Ingen utsedd

2021  –  Ingen utsedd

2020  –  Ingen utsedd

2019  –  Johan Hillman

2018  –  Lars Rapp

2017  –  Nils Lindy

2016  –  Johan Andersson

2015  –  Carry Häggqvist

2014  –  Christian Vogler

2013  –  Jim Jonsson

2012  –  Thomas Geidby

2011  –  Jan Johansson

2010  –  Jiri Englén

2009  –  Marcus Berglund

2008  –  Kenneth Johansson

2007  –  Richard Muckenhirn

2006  –  Ulf Hampusson

2005  –  Sonny Carlsson

2004  –  Kjell-Arne Fredin

2003  –  Johan Rosén

2002  –  Göran Manell

2001  –  Ingen utsedd

2000  –  Bo W.H. Persson

1999  –  Roger Tjärnlund

1998  –  Henrik Ivarsson & Helge Marjeta

1997  –  Bengt Sand

1996  –  Torbjörn Naarttijärvi

1995  –  Nils Kattilavaara & Leif Harefjord

1994  –  Gert Hansson & Ingemar Marklund

1993  –  Karl-Johan Eriksson & Anders Grybäck

1992  –  Bert Bertilsson & Anders Källarbo

1991  –  Olof Eklund & Bengt Niklasson

1990  –  Lasse Pettersson & John Jonasson

1989  –  Åke Sunesson & Torgny Mantefors

1988  –  Tore Dahlberg & Lars Holmgren

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi