Hall of Rock

Hall of rock

Utmärkelsen Hall of Rock har delats ut ett antal tillfällen till personer som på olika sätt har bidragit till branschens utveckling. Detta sker inte varje år utan när det finns lämpliga kandidater. Det finns inte ett formellt nomineringsförfarande eller specifika kriterier för utmärkelsen.

Tidigare mottagare av utmärkelsen

  • Nr 6 Håkan Stille
  • Nr 5 Annica Nordmark
  • Nr 4 Örjan Wolff
  • Nr 3 Roger Holmberg
  • Nr 2 Gunnar Nord
  • Nr 1 Sven-Gunnar Bergdahl

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi