Från och med den 1 oktober är Svenska Bergteknikföreningen utfärdare av certifikatet sprängkort klass A. Föreningens roll som utfärdare har formaliserats genom MyH (Myndigheten för yrkeshögskolan och SeQF  (Sveriges referensram för kvalifikationer). Här är föreningen en av de första i landet som beskriver ett praktiskt yrke i byggbranschen på det här sättet. Att det är just yrket sprängarbas som är aktuellt är ingen överraskning. Pålitliga och ansvarstagande bergsprängare och bergarbetare har alltid varit några av våra allra viktigaste samhällsbyggare, både i storstäder, på landsbygden och i våra gruvor. 

Ett problem uppmärksammas – ingen tar ansvar 

Strax innan sommaren 2019 blev Svenska Bergteknikföreningens styrelse informerade om att Arbetsmiljöverket hade gjort ändringar i sin föreskrift ”Sprängarbete” AFS 2007:1. Ändringarna innebar att omfattningen på den utbildning som tidigare fanns för en sprängarbas togs bort.  

Konsekvenserna beskrevs av branschkunniga som allvarliga eftersom det inte längre skulle finnas någon accepterad utfärdare av certifikatet sprängkort klass A. Ett certifikat som bl.a. används för att få tillstånd att hantera explosiva varor. Men också som ett bevis för alla beställare och arbetsgivare, att den som anlitas kan sin sak. 

Föreningen påtalade oron för Arbetsmiljöverket och uppmanade dem att tänka om angående ändringarna som föreslogs. Eftersom ändringarna redan var beslutade var det inte ett alternativ. Men då det inte längre fanns någon beskrivning öppnades samtidigt möjligheten för branschen att ta ett större ansvar. 

Vi formaliserar yrket sprängarbas med befintlig lagstiftning 

Den svenska anpassningen (SeQF) av ett EU- initiativ, European Qualification Framework (EQF) har skapat möjligheten att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för en sprängarbas. Det gör man idag i en kvalifikation. En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Ett bevis på att man uppfyller en kvalifikation kan vara ett certifikat, ett sprängkort klass A. Utfärdaren av kvalifikationen, en behörig aktör, kan fastställa att en person har uppnått kraven. 

Även om det lät komplicerat (vilket det också var), såg föreningen det som ett alternativ till en myndighetsreglering och idag är vi utfärdare av kvalifikationen ”Sprängarbas – sprängkort klass A”. En process som varit omfattande både i tid och omfattning. 

– Vid en först anblick såg processen och arbetsinsatsen enkel och hanterbar ut. Så här i efterhand kan jag konstatera att vi fått lära oss ett helt nytt område för att klara av att formalisera yrket sprängarbas, berättar Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen. 

En viktig pusselbit i regeringens initiativ att begränsa tillgången på explosiva varor 

I februari 2020 deltog nuvarande ordförande Per Vedin och dåvarande ordförande Robert Sturk i rundabordssamtal på regeringskansliet lett av Inrikesminister Mikael Damberg, flera myndigheter och branschrepresentanter. Vårt arbete presenterades och det redogjordes för hur det kan bidra i arbetet med åtgärder för att begränsa tillgången på explosiva varor i samhället. Föreningen fick stöd från alla närvarande och flera uttryckte att det lät fantastiskt bra. 

Vår pusselbit är inte den sista åtgärden, men en med all säkerhet en av bitarna som bygger ramen som förenklar tillstånds- och tillsynsprocessen för Sveriges kommuner, Polisen och Arbetsmiljöverket.

Nu tar vi ansvar och skapar en ökad trygghet och stolthet 

Som ideell förening har Svenska Bergteknikföreningen unika möjligheter. Hos oss finns ett fantastiskt engagemang på vårt kansli och hos de personer som engagerar sig från våra medlemsföretag. Idag är vi beslutade utfärdare av kvalifikationen sprängarbas – sprängkort klass A. I praktiken innebär det att vi:

  • ackrediterar utbildningsföretag (Föreningen erbjuder inga utbildningar i egen regi)  
  • ansvarar för examinationstillfället (det teoretiska provet)   
  • beskriver vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket sprängarbas
  • efter ansökan, bedömer praktisk erfarenhet och utfärdar sprängkort klass A. 

Med vårt ansvarstagande och med stöd från branschföreningar, myndigheter och regeringen påbörjar vi nu från och med den 1 oktober 2021 vår verksamhet som utfärdare. En resa som med all säkerhet kommer att bli spännande. Tack till alla er därute i bergsverige som varje dag bygger vårt samhälle – det är ni som driver oss framåt i vårt arbete!

Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen