Sweden Underground

Boken ”Sweden underground”

Boken och hemsidan Sweden Underground är ett samarbete mellan Svenska Bergteknikföreningen, Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Trafikverket, SKB och andra partners.

Sweden Underground är publicerad på engelska och vänder sig till en bred, internationell och svensk målgrupp bestående av samhällsplanerare, ingenjörer, forskare och studenter. Boken och hemsidan belyser nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande.

I bokens huvudkapitel beskrivs fler än 30 olika anläggningar under mark där en bred överblick av vår världsledande kompetens inom undermarksbyggande och bergteknik ges. Här presenteras också planeringsfrågor och legala aspekter avseende undermarksbyggande. Utöver det finns också redogörelser av byggmetoder, material och maskiner, forskning och kunskapsutveckling samt framtidens undermarksprojekt.

Köp boken och ge bort som present när ni har utländska besökare eller för att låta den ligga framme hemma i vardagsrummet.

Provläs gärna delar av boken här.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi