Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Att vara medlem i en ideell förening innebär att vara en del av gemenskap och ha möjlighet att bidra i ett sammanhang tillsammans med andra. En ideell förening har inte att syfte att gå i vinst eller ge en ekonomisk utdelning till medlemmarna. Trots det har ni som medlemmar såklart en del förmåner.

Dessa är bland annat

  • Förtur för medlemmar att vara utställare på Bergdagarna.
  • Förtur till anmälan till Bergdagarna och andra evenemang där föreningen är anordnare.
  • Möjlighet att vara partner (sponsor) för föreningens aktiviteter.
  • Anställda hos en medlem kan delta i föreningens utskott och föreslå aktiviteter.
  • Anställda hos en medlem har möjligheten att nomineras och utses till svenska representanter i ITA-AITES arbetsgrupper.
  • Möjlighet att påverka föreningens arbete genom årsmötet.

Genom dessa förmåner får ni som medlemmar bättre förutsättningar att delta, påverka och bidra till en gemensam utveckling utöver möjligheten att synliggöra ert företag eller organisation.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi