Vi synliggör berg-, gruv och tunnelbranschen!

Vår verksamhetBli medlem

En helt ideell förening för företag

Svenska Bergteknikföreningen är en helt ideell förening för företag och andra organisationer som bedriver verksamhet inom områdena bergbyggande och gruvbrytning i Sverige.

Verksamheter kan till exempel vara projektering, byggande eller drift av berganläggningar. Det här inkluderar även gruvor, utbildare och tillverkare av utrustning och maskiner. Vi har inga anslutna aktiebolag eller liknande och alla intäkter används för att utveckla verksamheten.

En neutral plattform

Våra medlemmar skapar tillsammans en neutral plattform där bergbranschen kan mötas för att hantera gemensamma utmaningar och lära av varandra. En plattform där vi kan ta ansvar för att synliggöra berg- och gruv- och tunnelbranschen tillsammans. Vi är varken en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation. Vi är en ren branschförening.

Vi är neutrala och har vi för avsikt att inte ta ställning i allmänna frågor eller svara på remisser så långt det är möjligt. Vi vill synliggöra och förmedla svenska kunskaper, metoder och erfarenheter mellan våra medlemmar och våra medlemmar och omvärlden. Något vi gör tillsammans och med våra nära samarbetspartners.

Populärt

BYM arrangerade Nordic Forum Young Members 2024

BYM arrangerade Nordic Forum Young Members 2024.
Ett forum där unga och nya i branschen från Norge, Finland, Danmark och Sverige möts för att skapa ett brett kontaktnät och dela erfarenheter.

Nordic Forum YM gick av stapeln den 4-5 april i Stockholm och ca 30 personer från hela Norden deltog. Under de två dagarna bjöds det på studiebesök, föredrag och trevliga tillfällen att skapa nya kontakter.

Vi ser fram emot kommande år!

Säkerheten i fokus med tanke på säkerhetsläget i världen

Kunskapsutbyten mellan stater, lärosäten och näringsliv är positiva för utvecklingen inom vårt område och Svenska Bergteknikföreningen verkar därför för ett internationellt kunskapsutbyte mellan föreningens medlemmar och omvärlden.

Bygg Kvarkendammen över Kvarken mellan Umeå och Vasa?

En översiktlig redovisning av situationen 1996 och framtida möjligheter man såg då.

Hänt i Bergbranschen

BYM arrangerade Nordic Forum Young Members 2024

BYM arrangerade Nordic Forum Young Members 2024

BYM arrangerade Nordic Forum Young Members 2024.
Ett forum där unga och nya i branschen från Norge, Finland, Danmark och Sverige möts för att skapa ett brett kontaktnät och dela erfarenheter.

Nordic Forum YM gick av stapeln den 4-5 april i Stockholm och ca 30 personer från hela Norden deltog. Under de två dagarna bjöds det på studiebesök, föredrag och trevliga tillfällen att skapa nya kontakter.

Vi ser fram emot kommande år!

Säkerheten i fokus med tanke på säkerhetsläget i världen

Säkerheten i fokus med tanke på säkerhetsläget i världen

Kunskapsutbyten mellan stater, lärosäten och näringsliv är positiva för utvecklingen inom vårt område och Svenska Bergteknikföreningen verkar därför för ett internationellt kunskapsutbyte mellan föreningens medlemmar och omvärlden.

Händelser i närtid

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi

Nära samarbetspartners

ITA-AITES

International Tunnelling and Underground Space Association

EFEE

European Fedaration of Explosive Engineers